ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ฉบับพกพา

สินค้าประกันภัย

(PocketCRM -Insurance)

 

สำหรับระบบแอนดรอยด์ (Android)


PocketCrm –Insurance App เป็นแอพพลิชั่น ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลลูกค้าคนสำคัญของคุณ (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย) เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกรมธรรม์ส่วนตัวของคุณเอง ของลูกค้าคนสำคัญ หรือผู้มุ่งหวังของคุณ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของคุณ และอยู่กับคุณตลอดไป (ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น ดังนั้น ควรสำรองหรือทำ Backup ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ)

- เก็บข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลกรมธรรม์ ทั้งประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ของลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง ได้ทุกบริษัท

- สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (กรณีติดตั้งเครื่องอ่านบัตร) และจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ เพิ่มความสะดวก และลดขั้นตอนในการพิมพ์ข้อมูล โดยเฉพาะในการออกบูธ

- สามารถค้นหาและเก็บพิกัด GPS ตำแหน่งของบ้าน หรือที่ทำงานได้ เพิ่มความสะดวกในการค้นหาเส้นทางการเดินทางไปพบลูกค้าผ่าน Google Map

- สามารถบันทึก และค้นหา ข้อมูลกิจกรรมที่มีของลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น อวยพรวันเกิด นัดเก็บเบี้ยประกัน นำเสนอแบบประกันใหม่ ฯลฯ โดยสามารถส่งข้อมูลออกไปเก็บในปฏิทิน (Calendar) ของเครื่องได้ด้วย

- ดูรายงานครบรอบวันเกิด วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันได้ และส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในตารางกิจกรรมได้

- สามารถตั้งรหัสในการเข้าใช้งานได้

- สามารถเก็บสำรองฐานข้อมูลป้องกันการสูญหายได้

- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าบ (Free Version) โดยสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 50 รายชื่อ (ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์ในแต่ละรายชื่อ)

- สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแบบไม่จำกัดรายชื่อ (Full Version) ได้ ในราคา 2,200 บาท

 

คู่มือและตัวอย่างการใช้งาน

ดาวน์โหลดคู่มือ

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลหลัก ลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง

การดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน

การค้นหาและบันทึก ตำแหน่ง GPS เพื่อใช้งาน Google Map

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลบุคคลในครอบครัวของ ลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกิจกรรมสำหรับลูกค้าแต่ละราย

การดูรายงานวันเกิด และวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน

การตั้งค่ารหัสเข้าใช้งาน และการลงทะเบียนเวอร์ชั่นเต็ม

การสำรองฐานข้อมูล