ระบบบัญชีแยกประเภท ฉบับพกพา
(Pocket Ledger)

เปิดให้ดาวน์โหลด และใช้งานฟรี
โดยไปที่ Play Store ค้นหา "PocketLedger" หรือ "บัญชีแยกประเภท"
หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่

สำหรับ: ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายละเอียด: โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่ (เดบิท/เครดิต)

- บันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจำวัน โดยบันทึกรายละเอียด และผ่านลงบัญชีแยกประเภท
- แสดงงบดุล เพื่อดูยอดคงเหลือ ของบัญชีประเภทสินทรัพย์ และหนี้สิน
- แสดงงบกำไร-ขาดทุน เพื่อดูสรุปยอดรายรับ และรายจ่าย
- แสดงรายการเดินบัญชี เพื่อดูความเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชี

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน

ศึกษาวิชา .. บัญชีเบื้องต้น (การวิเคราะห์รายการค้า -เดบิท/เครดิต)

   


ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
(PocketCRM -INSURANCE)

เปิดให้ดาวน์โหลด และใช้งานฟรี (Free Version) .. เก็บข้อมูลได้ 50 รายชื่อ
ลงทะเบียนเวอร์ชั่นเต็ม (Full Version) ราคา 2,200 บาท

สำหรับระบบ Android ไปที่ Play Store ค้นหา "PocketCRM -Insurance"
หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่

PocketCrm –Insurance เป็นแอพพลิชั่น ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลลูกค้าคนสำคัญของคุณ (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย)

เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกรมธรรม์ส่วนตัวของคุณเอง ของลูกค้าคนสำคัญ หรือผู้มุ่งหวังของคุณ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของคุณ และอยู่กับคุณตลอดไป

-เก็บข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลกรมธรรม์ ทั้งประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ของลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง ได้ทุกบริษัท
-สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (กรณีติดตั้งเครื่องอ่านบัตร) และจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ เพิ่มความสะดวก และลดขั้นตอนในการพิมพ์ข้อมูล โดยเฉพาะในการออกบูธ
-สามารถค้นหาและเก็บพิกัด GPS ตำแหน่งของบ้าน หรือที่ทำงานได้ เพิ่มความสะดวกในการค้นหาเส้นทางการเดินทางไปพบลูกค้าผ่าน Google Map
-สามารถบันทึก และค้นหา ข้อมูลกิจกรรมที่มีของลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น อวยพรวันเกิด นัดเก็บเบี้ยประกัน นำเสนอแบบประกันใหม่ เยี่ยมเยียน ฯลฯ โดยสามารถส่งข้อมูลออกไปเก็บในปฏิทิน (Calendar) ของเครื่องได้ด้วย
-ดูรายงานครบรอบวันเกิด วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน ได้ทั้งทางหน้าจอ และในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในตารางกิจกรรมได้
-สามารถตั้งรหัสในการเข้าใช้งานได้
-เชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น โดยท่าน สามารถเก็บสำรองฐานข้อมูลป้องกันการสูญหายได้

ดูรายละเอียดและคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ ที่นี่

   ระบบงานข้อเสนอประกันชีวิต
(Assurance Advisor System 2 -AAS2)

ราคา 2,800.00 บาท


สำหรับ: ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายละเอียด: โปรแกรมระบบงานข้อเสนอประกันชีวิต (AAS2) พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) เพื่อใช้ในการคำนวณเบี้ยประกัน และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งในโปรแกรมนี้มีความสามารถต่าง ๆ มากมาย อาทิ

- คำนวณเบี้ยประกัน แบบประกันหลัก และสัญญาเพิ่มเติม ตามกฏเกณฑ์ ได้ทุกแบบ
- คำนวณทุนประกันสัญญาหลัก จากเบี้ยประกันที่กำหนด หรือผลประโยชน์ครบสัญญาได้
- คำนวณมูลค่าเวนคืน ใช้เงินสำเร็จ ขยายเวลา จำนวนเงินปันผล และเงินปันผลสะสมได้
- สรุปรายงานผลประโยชน์ ตามสัญญาที่เลือกซื้ออย่างละเอียด
- ดูภาพโครงสร้างความคุ้มครอง และการรับเงินคืนของประกันหลักได้ทุกแบบ
- ดูเงื่อนไขวงเงิน ในการทำประกันโดยไม่ตรวจสุขภาพ (Non-Med)
- ดูน้ำหนักส่วนสูงมาตราฐานได้
- ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสุขภาพได้ ทุกอายุ ทุกวงเงิน
- ค้นหารายชื่อโรงพยาบาลเครือข่าย และศูนย์ตรวจสุขภาพได้
- บันทึกข้อมูล เก็บข้อเสนอผู้มุ่งหวังแต่ละรายได้

   


ระบบบริหารงานประกันภัย
(Insurance Management Program)

สำหรับ: เครื่อง Desktop PC/Notebook (Windows)

รายละเอียด: โปรแกรมระบบบริหารงานประกันภัย (IMP) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น สำหรับเครื่อง Desktop PC/Notebook ทั่วไป ใช้สำหรับการเก็บข้อมูล และการทำรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ บริหารงานหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำธุรกิจทางด้านประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ซึ่งในโปรแกรมนี้มีความสามารถต่าง ๆ มากมาย อาทิ
- เก็บและค้นหาข้อมูลของ ลูกค้า/ผู้เอาประกัน ได้สะดวกรวดเร็ว โดยเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ชื่อสามี/ภรรยา ฯลฯ หรือจะเป็นรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต ข้อมูลกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของลูกค้า
- เก็บและค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนของหน่วยงานได้
- พิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ อาทิ รายงานวันครบกำหนดชำระ วันเกิด รายงานแยกตามสถานที่ติดต่อ รายงานผลงานการนำส่ง รายงานรายชื่อกรมธรรม์ที่มีผลต่ออัตราความยั่งยืนประจำเดือน เป็นต้น
- พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายถึง ลูกค้า/ผู้เอาประกันได้สะดวก โดยพิมพ์ลงซองโดยตรง หรือพิมพ์ลงฉลาก (Label) ก็ได้
- บันทึกและทำรายงานเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมได้
- เก็บบันทึกภาพลูกค้า ลายเซ็น ภาพตัวแทนได้
- ค้นหารายชื่อแพทย์แต่งตั้งได้ทั่วประเทศ
- สามารถ Load ข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เอาประกันเดิมเข้าโปรแกรมได้ โดยไม่ต้องทำการบันทึกใหม่ (สำหรับ AACP ขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายทะเบียนประวัติ)
- ใช้งานได้บน Windows ทุกเวอร์ชั่น