ลงทะเบียนโปรแกรมเครื่องใหม่
สำหรับโปรแกรมบนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

หลังจากติดตั้งโปรแกรมและทำรายการชำระเงินแล้ว ท่านสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ โดยการใส่รหัสลงทะเบียน (Unlock Code) ซึ่งท่านจะได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยท่านต้องทำการลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
ลงทะเบียนโปรแกรมเครื่องใหม่ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ดูรายละเอียด
หรือ ลงทะเบียนโปรแกรมเครื่องใหม่ แบบออนไลน์ (Online Registration) ได้ที่นี่

 
 

ค้นหารหัสลงทะเบียนเดิม (Unlock Code)
สำหรับโปรแกรมบนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

ท่านสามารถค้นหารหัสลงทะเบียน (Unlock Code) ทางแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง สำหรับเครื่องเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ดูรายละเอียด
 
 

ตรวจสอบเครื่องที่ถูกระงับการใช้งาน (Blocked Device)
สำหรับโปรแกรมบนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเครื่องที่ถูกระงับการใช้งาน (Blocked Device) จาก Program ID หรือ Device ID ที่แสดงบนเครื่องของท่าน ได้ที่นี่
 

 

คำนวณรหัสเข้าใช้งาน (Keyword)
สำหรับโปรแกรมบน Desktop PC/Notebook

ท่านสามารถคำนวณรหัสเข้าใช้งาน หรือ Keyword จาก Product Code ของท่าน กรณีมีความจำเป็นต้องติดตั้ง Windows ใหม่ ได้ที่นี่
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน