โปรแกรมระบบงาน บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

 

รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Applications) สำหรับเอุปกรณ์ (Devices) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Android) โดยระบบที่พัฒนาเรียบร้อย และมีการใช้งานจริงแล้ว เช่น ระบบงานข้อเสนอประกันชีวิต (การคำนวณเบี้ยประกัน และสรุปผลประโยชน์), ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับธุรกิจประกันภัย (CRM-Insurance) , ระบบงานบัญชีส่วนบุคคล (Pocket Ledger) และ อื่นๆ อีกหลากหลายระบบงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chalitp@gmail.com

การส่งเครื่องหรืออุปกรณ์ มาทำการอัพเดทโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

กรณีที่อุปกรณ์ของท่านมีปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ และมีความจำเป็น ต้องส่งอุปกรณ์มาให้ตรวจสอบ สามารถดำเนินการได้ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 300 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมค่าอะไหล่) โดยท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งไปและกลับ
การแก้ไขปัญหาระยะไกล (Remote Support)
Remote Support คือ รูปแบบการแก้ปัญหาที่ทีม Support สามารถเข้าไปทำงาน และดูหน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้น เพียงท่านติดตั้งโปรแกรม TeamViewer QuickSupport และเปิดใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
   
 

crmIcon

ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
(PocketCRM -INSURANCE)

เปิดให้ดาวน์โหลด และใช้งานฟรี (Free Version) .. เก็บข้อมูลได้ 50 รายชื่อ
ลงทะเบียนเวอร์ชั่นเต็ม (Full Version) ราคา 2,200 บาท

สำหรับระบบ Android ไปที่ Play Store ค้นหา "PocketCRM -Insurance"
หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่

crmPict

PocketCrm –Insurance เป็นแอพพลิชั่น ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลลูกค้าคนสำคัญของคุณ (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย)

เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกรมธรรม์ส่วนตัวของคุณเอง ของลูกค้าคนสำคัญ หรือผู้มุ่งหวังของคุณ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของคุณ และอยู่กับคุณตลอดไป

-เก็บข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลกรมธรรม์ ทั้งประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ของลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง ได้ทุกบริษัท
-สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (กรณีติดตั้งเครื่องอ่านบัตร) และจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ เพิ่มความสะดวก และลดขั้นตอนในการพิมพ์ข้อมูล โดยเฉพาะในการออกบูธ
-สามารถค้นหาและเก็บพิกัด GPS ตำแหน่งของบ้าน หรือที่ทำงานได้ เพิ่มความสะดวกในการค้นหาเส้นทางการเดินทางไปพบลูกค้าผ่าน Google Map
-สามารถบันทึก และค้นหา ข้อมูลกิจกรรมที่มีของลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น อวยพรวันเกิด นัดเก็บเบี้ยประกัน นำเสนอแบบประกันใหม่ เยี่ยมเยียน ฯลฯ โดยสามารถส่งข้อมูลออกไปเก็บในปฏิทิน (Calendar) ของเครื่องได้ด้วย
-ดูรายงานครบรอบวันเกิด วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน ได้ทั้งทางหน้าจอ และในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในตารางกิจกรรมได้
-สามารถตั้งรหัสในการเข้าใช้งานได้
-เชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น โดยท่าน สามารถเก็บสำรองฐานข้อมูลป้องกันการสูญหายได้

ดูรายละเอียดและคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ ที่นี่

   


ระบบบัญชีแยกประเภท ฉบับพกพา
(Pocket Ledger)

เปิดให้ดาวน์โหลด และใช้งานฟรี
โดยไปที่ Play Store ค้นหา "PocketLedger" หรือ "บัญชีแยกประเภท"
หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่

สำหรับ: ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายละเอียด: โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่ (เดบิท/เครดิต)

- บันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจำวัน โดยบันทึกรายละเอียด และผ่านลงบัญชีแยกประเภท
- แสดงงบดุล เพื่อดูยอดคงเหลือ ของบัญชีประเภทสินทรัพย์ และหนี้สิน
- แสดงงบกำไร-ขาดทุน เพื่อดูสรุปยอดรายรับ และรายจ่าย
- แสดงรายการเดินบัญชี เพื่อดูความเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชี

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน

ศึกษาวิชา .. บัญชีเบื้องต้น (การวิเคราะห์รายการค้า -เดบิท/เครดิต)