สำนักงาน ชลิตไอที 188, 190 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซอยตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 081-734-7336
เว็บไซต์: www.cit-apps.net  อีเมล์: chalitp@gmail.com
Line Chat Line Phone No: 081-734-7336 หรือ 086-688-7336
Line ID: chalit-it หรือ chalit-test
แผนที่
การเดินทาง
ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ต่อรถประจำทาง หรือรถรับจ้างต่าง ๆ ไปสำเหร่ ซอยตากสิน 19 เข้าซอยมาประมาณ 200 เมตร อยู่ทางด้านขวามือ ระหว่างซอยย่อย 4-6
(กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์
ตัวอย่างผลงาน
Phone/Tablet (Android)
- โปรแกรมระบบงานข้อเสนอประกันชีวิต (คำนวณเบี้ยประกัน และสรุปผลประโยชน์)
- โปรแกรมระบบงานข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต
- โปรแกรมระบบงานบัญชีส่วนบุคคล
Pocket PC/PDA Phone (Windows Mobile)
- โปรแกรมระบบงานข้อเสนอประกันชีวิต (คำนวณเบี้ยประกัน)
- โปรแกรมระบบงานข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต
- โปรแกรมระบบงานการบัญชีส่วนบุคคล
- โปรแกรมระบบงานข้อมูลส่วนบุคคล
Desktop PC/Notebook (Windows)
- โปรแกรมระบบบริหารงานประกันภัย (ประกันชีวิต และวินาศภัย)
- โปรแกรมระบบงานข้อเสนอประกันชีวิต (คำนวณเบี้ยประกัน)
- โปรแกรมระบบบริหารงานขนส่งสินค้า
- โปรแกรมระบบบริหารงานสมาคมกู้ภัย
Web Applications
- ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM)
เว็บมาสเตอร์ ชลิต พุ่มโพธิ์สุวรรณ