ทำงานได้บนเครื่อง Desktop PC, Notebook, Netbook ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่น

โปรแกรมระบบบริหารงานประกันภัย (Insurance Management Program -IMP)
ราคาเพียง 2,500 บาทเท่านั้น
(ท่านผู้บริหารตัวแทน สามารถขอข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้าของท่านทั้งหมด สำหรับใช้ในโปรแกรมนี้ได้ ที่ฝ่ายทะเบียนประวัติ)

 

เมนูหลัก

 

 

 

แสดงข้อมูลทั่วไปลูกค้า

 

 

 

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิต

 

 

 

รายละเอียดสัญญาประกันชีวิต

 

 

 

พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย

 

 

 

เมนูรายงานต่าง ๆ

 

 

 

พิมพ์ฉลากวันเกิด

 

 

 

รายงานครบกำหนดชำระ

 

 

 

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

 

 

 

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย